čtvrtek 21. listopadu 2019

Fotky z tanečního kurzu skočných

Díky všem tanečnicím a tanečníkům za včerejší účast. Příjemně jste nás překvapili svým počtem, pílí a nadšením. Už chystáme další termín!

A tady je pár fotek:


pondělí 4. listopadu 2019

Skočné pro začátečníky i pokročilé

Ahoj, nejen krasospolkoví příznivci. Máme pro Vás specialitu - pořádáme folklorní taneční kurz. A začneme pěkně "od podlahy" - naučíme se (nebo si zopakujeme) jihokyjovské skočné. Ať to na krojvém plese a u cimbálky můžeme pěkně rozjet :)
Sejdeme se na Spolkovém domě v Ratíškovicích, povede nás zkušený lektor Mgr. Jiří Martykán a ukáže nám základy a časté chyby při tanci "skočných". Prostě to budeme společně pilovat.
Cena kurzu je 50 Kč za osobu - platí se na místě. Pokud se rozhodnete zúčastnit, přijďte pokud možno v páru.
Vážní zájemci, prosím vyplňte online přihlášku, která nám usnadní přípravu kurzu.

pondělí 14. října 2019

Charitativní bleší trh

Tento nápad nám už dlouho uzrával v hlavách, ale pořád se nenacházel žádný silný podnět a motivace k jeho uskutečnění. Až za námi přišel Zdeněk Gloz, s tím, že má zkušenosti s organizací blešího trhu v Moravské Nové Vsi, a že je to sranda, tak bysme mohli takovou akci uskutečnit v Muzeu U Kronikářa - klidně by to ošéfoval a povolal do zbraně i posily z Ornamentového týmu. Taková velkorysá nabídka se neodmítá, že ne?

Tak jsme týden před oficiálním termínem, který byl stanoven na 7. září, začali gruntovat, chystat, vozit a skládat. Návratí se začalo plnit cetkama, žgarbama, zajímavostma a různým jiným doma nepotřebným "zbožím".


V sobotu v devět hodin ráno jsme slavnostně otevřeli vrata do ulice - pro zvědavce a nákupuchtivé. Sami jsme byli překvapeni, jak rychle některé kusy zmizely. Na poledne se podávala fazolová polévka a paní Ilčíková nás potěšila, když přinesla béleše a šlíšky s makem - aby nám zpříjemnila deštivý den.Když jsme kolem páté odpoledne zavírali sklad a přepočítali kasu, byli jsme nadšeni vybranou částkou. K té však ještě v průběhu následujícího týdne přibyly další drobné - díky doprodeji, který se konal ve všední dny navečer. Tím pádem se celková suma vyšplhala na cifru 13 800 korun českých. A tato byla následně zaslána na účet nestátní neziskové organizace Popálky, která pomáhá lidem po popáleninovém úrazu a jejich blízkým vyrovnat se s důsledky tohoto traumatu.

Jsme pevně rozhodnuti bleší trh příští rok zopakovat. Nejen z důvodu věnování jeho výtěžku na dobročinné účely, ale hlavně proto, že se zase sejde parta dobrých lidí a bude veselo. Děkujeme všem, kteří darovali či zakoupili vystavené zboží, nebo jinak přispěli ke zdárnému průběhu dne.

neděle 7. dubna 2019

Ratiškovice opět uklizeny - po páté!

Seniorky, Orli, Krasospolek, Liščata, žačky a žáci 7.A a 7.B, hasiči, SPK, myslivci a další přiznivci čisté přírody letos spojili své síly, aby uklidili Ratíškovice v rámci akce Ukliďme Česko.Liščata a ZŠ svoje úklidy zvládli s předstihem již ve středu a čtvrtek. My ostatní jsme se sešli v sobotu 6. dubna před obecním úřadem, kde nás starosta Jožka Uhlík přivítal a desinfikoval obecní pálenkou. Rozdělili jsme si lokality k úklidu a senátorka Anička Hubáčková, pod jejímž patronátem tuto pravidelnou jarní akci provádíme, nás psychicky podpořila svou účastí a přáním zdaru.
Krasospolek se poté vydal uklidit okolí knihovny a přilehlého dětského hřiště, pekárny, sochy svatého Antonínka a autobusové zastávky. Dál jsme náš úklidový turnus směřovali Uličkou, směrem k bývalému kinu, kde jsme uklidili dětské hřiště u bytového domu "sto-jedničky".
A tady započala nejnáročnější etapa našeho sobotního putování - Járek. Ti, kdo si prozřetelně ráno na nohy obuli gumáky, se s úsměvem prodírali vlhkým porostem a lovili z potůčku kdejaké plastové smetí, ti, kteří měli na nohou klasickou koženou či textilní obuv, tlačili doprovodná vozidla (káru, kočárky a kola), povzbuzovali a přebírali vylovené smetí a umisťovali jej do připravených pytlů. Prošli jsme tedy koryto Járku od mostku u kina až po čističku odpadních vod, přitom jsme pozdravili Orly na jejich základně a SPK na Lišinovém.


Od čističky jsme se vydali podél cyklostezky a štreky směrem k muzeu U Vagónku, kde jsme též pročistili pořádný kus lesa i blízké houpačky, kolem kterých, ač je nablízku odpadkový koš, se to jen hemžilo nejrůznějšími obaly od pochutin a sladkých nápojů.Jelikož už se blížilo poledne a přítomné maminky si začaly dělat starosti, jak nasytit hladové krky svých ratolestí, rozhodli jsme se, že by to pro dnešek stačilo a vyskládali jsme pytle s nasbíraným odpadem na smluvené místo, odkud je odveze obecní úklidová četa na sběrný dvůr.

Z neodkladné iniciativy Šimona Mokrého, jsme se však ještě vydali na místo údajné černé skládky, nedaleko v lese. Šimon nás hustým lesním porostem přivedl na okraj ručně vykopané jámy, ve které se hromadilo množství domovního odpadu - od plastových lahví a kýblů, přes plechové nádobky od různých barev až po skleněné flašky od nápojů známých světových značek. Zkrátka hotová přírodní katastrofa. Začali jsme s likvidací této černé skládky, ale pod prvotní vrstvou smetí se objevila vrstva další, mnohem starší a mohutnější. Vzhledem k bezpečnosti nás i dětí, které nadšeně dolovaly z lesního podkladu nové a nové "poklady", jsme tuto akci přerušili, zajistili souřadnice tohoto smetiště a rozhodli se lokalitu opustit a předat informace obecnímu úřadu, popřípadě odboru životního prostředí, který si jistě s tímto nebezpečným místem poradí lépe a bezpečněji.
Kdo měl odpoledne ještě čas a sílu, dorazil ve 4 hodiny na baštu u Hliníka, kde jsme si udělali ohýnek, opekli špekáčky, klobásky a párečky, spláchli prach a únavu náročného dne lahodným chmelovým mokem a v klidu probrali co se podařilo a co se nepodařilo. A shodli jsme se, že příští rok to bude zase zábava - při šestém ratiškovském úklidu.