sobota 23. března 2024

Ukliďme Ratiškovice - X

Nepsané pravidlo pro každého návštěvníka lesa, luk, hor, veškerého vodstva, či zkrátka přírody okolo nás, zní: "Co si sebou z domu neseš, domů si i odneseš." Ne každý se tím bohužel v dnešní době řídí. Důkazem může být obyčejná vycházka po blízkém okolí naší vesnice, kde na každém kroku nacházíme důkazy o  nedávné přítomnosti tvora homo sapiens. Příjemný dojem z výletu voňavou jarní Doubravou nebo z pohledu na rozkvetlé Hlaváčky jarní na Vinohrádkách tak často kazí poházené PETky, nedopalky od cigaret nebo prázdné plechovky od nápojů. 

Už desátým rokem se snažíme zábavnou formou s poházenými odpadky bojovat, částečně neúspěšně - důkazem toho může být potřeba každoročního úklidu, částečně úspěšně - o čemž svědčí tendence zmenšujícího se objemu nasbíraného smetí. Za těch deset let, kdy se zapojujeme do celonárodní akce Ukliďme Česko, už se počet pravidelných uklízeček a uklízečů ustálil na cifře cca 60ti lidí (z čehož podstatnou část tvoří členky Klubu seniorů a junioři z různých skautských oddílů ratiškovského střediska). Radost nám vždy udělá podpora dětí z kroužků spadajících pod ZŠ, pomoc myslivců, zástupců místní komunální politiky nebo do úklidu zapálených rodin s dětmi a ostatních spolků.

Takže pokud vás baví toulat se lučinami a háji okolo naší krásné dědiny a nemáte chuť se přitom dívat na smetí válející se všude okolo, budeme rádi, když nás aktivně podpoříte i v příští desetiletce akce Ukliďme Ratiškovice. Čistá a zdravá přiroda není samozřejmost, tak si ji tu uchovejme. Dík všem!

Žádné komentáře:

Okomentovat